Bộ sưu tập túi cói SEN

Sen là một loài hoa sống gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn với những đặc tính kỳ diệu như không nhiễm, trừng thanh, kiên nhẫn, viên dung, thanh lương, hành trực, ngầu không, bồng thực. Không những được tôn vinh là quốc hoa của Việt Nam, mà hoa sen còn là biểu tượng trong Phật Giáo phương Đông. Bộ sưu tập túi cói Sen được đặt tên theo các loại hoa sen độc đáo và tao nhã.