Bộ sưu tập túi cói TRE

Bộ sưu tập túi cói Tre được đặt tên theo các loại tre Việt Nam.Tre hiện diện trong cảnh quan thiên nhiên, và tre còn đi vào tâm thức văn hóa dân tộc cũng như gần gũi với con người trong lao động sản xuất hàng ngày. Tre không chỉ anh dũng, hiên ngang, kiên cường, bất khuất; tre còn thiết tha, bay bổng, diệu kì. Đó cũng là phẩm chất của con người Việt Nam, vừa anh hùng vừa duyên dáng, vừa sục sôi chiến đấu vừa rất mực thướt tha.